Analele Aradului, anul 1, nr.1, 2015

Asociația Națională Arădeană pentru cultura poporului român
Analele Aradului, anul II, vol. 2