Serviciul Şcoala Populară de Arte ISTORIC: înființat în anul 1833, primul Conservator de Muzică din România, al șaselea în Europa, s-a adaptat pe parcursul timpului la condițiile socio-culturale ale comunității arădene. Ființarea lui de astăzi în forma Şcolii Populare de Arte în cadrul Centrului Cultural Județean Arad îi conferă garanția existenței în viitor în lumina tradiției vieții muzicale și culturale arădene în ceea ce privește istoria instituțiilor muzicale ce reprezintă blazonul cultural al orașului de pe Mureș. ATRIBUŢII: inițiază și desfășoară programe de învățământ în domeniul educației permanente în domeniul artelor (muzică, teatru, arte plastice) și a culturii tradiționale și creației populare. Compartiment Revista de Cultură Arca (www.revistaarca.ro) ISTORIC: Revista de Cultură ARCA a fost fondată la Arad în februarie 1990. Redactorul -şef fondator este scriitorul Vasile Dan. Revista a apărut până în anul 2001 ca instituţie cu personalitate juridică a Consiliului Judeţean Arad. Din toamna anului 2001 revista ARCA este editată de Centrul Cultural Judeţean Arad. În istoria presei culturale a Aradului ARCA este revista de cultură cea mai longevivă, cu o apariţie regulată, cu o difuzare şi receptare naţională, cu un corp redacţional constant, format din profesionişti – scriitori. ATRIBUȚII: funcționează după regulile specifice ale unei redacții literare, având ca principal obiect de activitate editarea și difuzarea Revistei de cultură ”ARCA” și al suplimentului revistei, ”Monitorul Cultural” în țară și străinătate. Asigură consultanță de specialitate în elaborarea de monografii, albume, lucrări de educație civică și informarea publicului, organizează cenacluri literare, lansări de târguri de carte, sprijină scriitorii locali valoroși în afirmarea lor, cooperează cu instituții cultural-artistice din țară și străinătate, participă la manifestări specifice de tip festival, congres, mese rotunde, desfășoară unele activități de profil (ateliere de lucru, serate literar – artistice, întâlniri cu personalități) în scopul educării gustului pentru literatură și asimilării standardelor de civilizație (educare civică și morală) a comunității. Compartiment Administrativ-Contabilitate ATRIBUȚII: asigură organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile în conformitate cu dispozițiile legale Compartimentul Tabere de Agrement și Recreere ATRIBUȚII: asigurarea bunei desfășurări a activităţilor din cadrul taberelor de agrement și recreere, respectiv Tabăra Moneasa și Tabăra Căsoaia de către personal angajat în condiţiile legii.